Hoe vitaal is uw bedrijf?

Energie!

Passievolle werknemers die bruisen van energie zijn doorgaans een inspiratiebron voor collega's. We kennen allemaal wel een collega, teamleider, manager of directeur, waarvan je je wel eens afvraagt waar hij/zij die energie toch vandaan haalt?

Gezondheid!

Gezondheid is een groot goed. Iedereen wil graag gezond oud worden en nu we met z'n allen ook door zullen werken tot minimaal 67 jaar is het nog belangrijker geworden om goed voor onszelf te zorgen.
Maar doen we dat dan ook??

Stress!

Stress op de werkvloer komt dagelijks voor, het hoort er bij,sterker nog, het kan je zelfs helpen. Bijv. als je even moet pieken voor een deadline, of als je je moet voorbereiden voor een lastige vergadering of een moeilijk gesprek.

VITALITEIT IN BEDRIJF
Bent u op de hoogte wat uw werknemers vinden van hun eigen vitaliteit?? Wat willen zij op dit gebied en zijn ze überhaupt op de hoogte wat vitaliteit in zijn algemeen voor hen kan betekenen of hoe men het kan beïnvloeden?
Als bedrijf is het heel zinvol om hier onderzoek naar te doen. Gelukkige en vitale werknemers verzuimen minder en produceren meer en de cijfers liegen er niet om.
Gelukkige en vitale werknemers zijn namelijk 15 tot 20 procent meer productief. Wanneer de productiviteit met 1 procent stijgt, levert dit een organisatie met honderd fulltime werknemers per jaar €95.000 extra omzet op.

Maar wat is nu vitaliteit?
Vitaliteit is meer dan een abonnement op de sportschool en een gezonde lunch bieden in de bedrijfskantine.
Vitaliteit is ook: Met een goed gevoel naar je werk gaan en er met genoeg energie weer vandaan komen.
Vitaliteit is ook: Tevreden zijn met je thuissituatie en genoeg tijd hebben om elke dag minimaal 20 minuten te ontspannen.
Allesomvattend zou een gelukkig en vitale werknemer in goede gezondheid zijn/haar leven weten te waarderen

Hoe brengt u vitaliteit in uw bedrijf onder de aandacht?
Vitaliteit in een werkbespreking / vergadering als vast agendapunt behandelen.
Vitaliteit in teamverband: Door middel van trainingen en/of workshops werknemers inspireren en bewust maken.
Individueel: in een persoonlijk gesprek het onderwerp vitaliteit bespreekbaar maken.

Wat heeft u nodig om gelukkige, vitale werknemers te bevorderen?
Bied een veilige en gezonde werkplek aan.
Iedere werknemer in Nederland heeft namelijk recht op deze veilige en gezonde werkplek. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Normen voor de inrichting van een werkplek moeten ervoor zorgen dat de werkgever de juiste werkplek kan aanbieden. Deze werkplaatsnormen zijn in een Arbobesluit opgenomen en voor elk bedrijf toegankelijk.
Doe een beroep op het eigenaarschap van je werknemers.
Een leidinggevende die dit kan en d.m.v. aandacht, motivatie en vertrouwen, de regie los kan laten. Spreekt het eigenaarschap van de werknemers aan en creëert zo een positief effect op de betrokkenheid, productiviteit en vitaliteit van de mensen en dus ook op het bedrijf.